Naj, najwięcej

Jak grać?

Ta gra wymaga sprawnego oka i szybkiego dodawania. Jak grać?

W grze chodzi o to, aby wskazać owoc lub warzywo które jest w największej ilości.
W dolnej części obszaru gry znajduje się lista owoców / warzyw. Aby wskazać popraną odpowiedź - kliknij jeden z nich.Błędne kliknięcie powoduje trzęsienie obszaru gry - unikaj tego!
Na zastanowienie się na odpowiedzią masz 10 sekund. Ile punktów zdołasz zdobyć? Powodzenia


^